Παντοπωλείον, εδωδιμοπωλείον, κρεοπωλείον, οπωροπωλείον-κηπευτικά, εδώδιμα αποικιακά, εδώδιμα εντόπια. Οινοζυθεστιατόριον.
Πωλούνται και αγοράζονται άπαντα!

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

ο Γιός μου ! يا ابني

Melhem Zein Mawal
Ya ebni (Yabni)

Ya ebni
----------------------
Aah ya ebni
Aah ya ebni
Ya ebni bladak albak a’ateeha
O ghair fikrak ma beyegneeha

En ma hameet-ha ya ebni min elwailat
Mafi hada ghairak beyehmeeha

Bayak emwaseelak abil ma maat
Bladak salla lilhob saleeha
Lik o la’alaiha thielit el hamlet
O shee ayn ghadr atla’at feeha
Mithil el asad khaleek fi hazat
Sarkhat batal alkown wadeeha
Ya ebni bladak youm tal elnoor
Dawat njomo a’arawadeeha
Wilmarkab alawal elas bohoor
Feek shra’o min shawateeha
Arzatna mar’it alaiha dhoor
O ba’adaha binikbar bimadeeha
O sabra akatf jibalna natoor
Jnoon elawasef mabeyelweeha
Ya ebni bladak janat alensan
Bisawtak ya bolbol dal ghaneeha
Tin-ol ma bain elward wil rayhan
Wihkayatik lilsa’eya ehkeeha
Khaleek ya ebni alwatan sahran
Wi ain eli beijeeha elnom wa-eeha
O kol shibr bnthor min lebanon
Ardak libnak bas khaleeha
Ya ebni elsama tidhaklak o tahmeek
O tdal darb al ez tmsheeha
W talat elarza binsirha nsameek
O jawanhak al reeh aleeha
Wil ghar kil mawasmo yahdeek
Wafkarak anadeel daweeha
Alshams khali hilmak yewadeek
W daraj fowg draj tabneeha
Youm elrjooe bladak tela-eek
O ank sgar elmajd tarweeha

Ο πατέρας με τους 5 γιούς του. Τι πλούτος θεέ μου !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου