Παντοπωλείον, εδωδιμοπωλείον, κρεοπωλείον, οπωροπωλείον-κηπευτικά, εδώδιμα αποικιακά, εδώδιμα εντόπια. Οινοζυθεστιατόριον.
Πωλούνται και αγοράζονται άπαντα!

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Suo Gan (νανούρισμα) Σε όλες της μητέρες που νανουρίζουν τα βρεφη τους!!!Huna blentyn yn fy mynwes
Clyd a chynnes ydyw hon;
Breichiau mam sy'n dynn amdanat,
Cariad mam sy dan fy mron;
Ni cha' dim amharu'th gyntun,
Ni wna undyn â thi gam;
Huna'n dawel, annwyl blentyn,
Huna'n fwyn ar fron dy fam.
Huna'n dawel, heno, huna,
Huna'n fwyn, y tlws ei lun;
Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
Gwenu'n dirion yn dy hun?
Ai angylion fry sy'n gwenu,
Arnat ti yn gwenu'n llon,
Tithau'n gwenu'n ôl dan huno,
Huno'n dawel ar fy mron?
Paid ag ofni, dim ond deilen
Gura, gura ar y ddôr;
Paid ag ofni, ton fach unig
Sua, sua ar lan y môr;
Huna blentyn, nid oes yma
Ddim i roddi iti fraw;
Gwena'n dawel yn fy mynwes
Ar yr engyl gwynion draw.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου